Handanalyse


Allereerst wil ik een misverstand uit de weg ruimen – serieuze handanalyse houdt zich niet bezig met toekomstvoorspellingen. De enige voorspelling die ik doe is: “als je niet in actie komt, gebeurt er niets, dan overkomt het leven je.” Wel kun je door een grotere zelfkennis dingen bijsturen.

De handanalyse die ik beoefen is gebaseerd op kennis uit de hindoeïstische Veda’s (wijsgerige geschriften van duizenden jaren oud), uiteraard vertaald naar en  aangepast  aan de huidige tijd. Men ging uit van het idee dat ons zonnestelsel deel uitmaakt van het universum – de macrokosmos – en dat wij als mensen een universum zijn op microkosmisch niveau.

Er is een aantoonbaar verband tussen het brein en het lichaam (b.v. zweethanden en hartkloppingen bij angst). In het Verre Oosten strekt dit verband zich uit tot de handen.  In de loop der eeuwen heeft de handanalyse zich ontwikkeld tot een instrument om tot zelfkennis te komen. Bewust of onbewust zijn onze gedachten van invloed op de lijnen en tekens in de hand.

Het doel van de handanalyse is om behulpzaam te zijn bij de persoonlijke ontwikkeling en evenwicht te scheppen op alle levensgebieden door een groter zelfbewustzijn.

Bij een analyse wordt niet alleen gekeken naar de lijnen, maar ook naar de vorm van de handpalm, de lengte van vingers en duim, de hoogte van de heuvels in de handpalm, de huidstructuur etc. Al deze informatie relateert aan een energie, die symbool staat voor bepaalde eigenschappen en kenmerken. Hier raken handanalyse en astrologie elkaar. Ook in de handanalyse spreken we over de energie van Jupiter, Saturnus, Mercurius etc.
Met deze gegevens kan worden vastgesteld waar je kwaliteiten liggen en welke eigenschappen je enigszins zou kunnen cultiveren. Daarbij moet wel bedacht worden dat er aan iedere eigenschap twee kanten zijn(b.v. iemand met veel Jupiter energie is eigenwijs en eigengereid, maar kan ook goed ordenen en plannen, wat in het bedrijfsleven, maar ook in een gezin buitengewoon nuttig kan zijn).